Bối cảnh lịch sử nào quyết định việc...

Bối cảnh lịch sử nào quyết định việc Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường...

0
Bối cảnh lịch sử nào quyết định việc Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước?
Phong trào kháng chiến chống Pháp của nhân dân ta phát triển mạnh mẽ Thực dân Pháp đặt xong ách thống trị trên đất nước Việt Nam Các tư tưởng cứu nước mới theo khuynh hướng dân chủ tư sản ảnh hưởng sâu rộng đến nước ta Con đường cứu nước giải phóng dân tộc ở Việt Nam đang bế tắc, chưa có lối thoát

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Con đường cứu nước giải phóng dân tộc ở Việt Nam đang bế tắc, chưa có lối thoát

Gửi 1 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP