Đặc trưng lớn nhất chi phối quan hệ...

Đặc trưng lớn nhất chi phối quan hệ quốc tế sau Chiến tranh thế g...

0
Đặc trưng lớn nhất chi phối quan hệ quốc tế sau Chiến tranh thế giới thứ hai là:
Mĩ và Liên Xô phân chia khu vực ảnh hưởng và đại diện cho 2 phe: đế quốc chủ nghĩa và xã hội chủ nghĩa. Liên Xô và Mĩ phân chia khu vực ảnh hưởng và phạm vi đóng quân ở châu Á và châu Âu. thế giới đã xảy ra nhiều cuộc xung đột, căng thẳng. thế giới chia thành hai phe do Liên Xô và Mĩ đứng đầu mỗi phe.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
thế giới chia thành hai phe do Liên Xô và Mĩ đứng đầu mỗi phe.

Gửi 1 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP