Những hoạt động yêu nước đầu tiên của...

Những hoạt động yêu nước đầu tiên của Nguyễn Tất Thành ở Pháp có tác ...

0
Những hoạt động yêu nước đầu tiên của Nguyễn Tất Thành ở Pháp có tác dụng gì?
Là cơ sở tiếp nhận ảnh hưởng của Cách mạng thánh Mười Nga.Làm chuyển biến mạnh mẽ tư tưởng của Người.Tuyên truyền và khích lệ tinh thần yêu nước của Việt Kiều ở Pháp .Là cơ sở quan trọng để Người xác định con đường cứu nước đúng đắn cho dân tộc Việt Nam.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Là cơ sở quan trọng để Người xác định con đường cứu nước đúng đắn cho dân tộc Việt Nam.

Gửi 1 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP