Đảng cộng sản Đông Dương và Chính phủ...

Đảng cộng sản Đông Dương và Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa quyết...

0
Đảng cộng sản Đông Dương và Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa quyết định phát động toàn quốc kháng chiến chống thực dân Pháp (19/12/1946) ngay sau khi
Pháp gửi tối hậu thư cho Chính phủ Việt Nam.Pháp đánh úp trụ sở Ủy ban nhân dân Nam Bộ.cuộc đàm phán ở Phôngtennơblô (Pháp) thất bại.Pháp đánh chiếm Hải Phòng, Lạng Sơn.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Pháp gửi tối hậu thư cho Chính phủ Việt Nam.

Gửi 1 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP