Một trong những mục tiêu của chiến lược...

Một trong những mục tiêu của chiến lược “ Cam kết và mở rộng” dưới th...

0
Một trong những mục tiêu của chiến lược “ Cam kết và mở rộng” dưới thời B.Clintơn là
đàn áp phong trào giải phóng dân tộc và phong trào công nhân và cộng sản quốc tế. B.lôi kéo và tập hợp các nước đồng minh của mình đứng vào liên minh quân sự chống Liên Xô. C.ngăn chặn rồi tiến tới xóa bỏ chủ nghĩa xã hội trên phạm vi toàn thế giới. D.sử dụng khẩu hiệu “ thúc đẩy dân chủ” để can thiClintơn là A.đàn áp phong trào giải phóng dân tộc và phong trào công nhân và cộng sản quốc tế. B.lôi kéo và tập hợp các nước đồng minh của mình đứng vào liên minh quân sự chống Liên Xô.ngăn chặn rồi tiến tới xóa bỏ chủ nghĩa xã hội trên phạm vi toàn thế giới.sử dụng khẩu hiệu “ thúc đẩy dân chủ” để can thiệp vào công việc nội bộ của các nước khác.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
sử dụng khẩu hiệu “ thúc đẩy dân chủ” để can thiệp vào công việc nội bộ của các nước khác.

Gửi 1 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP