Chủ nghĩa xã hội đã trở thành hệ...

Chủ nghĩa xã hội đã trở thành hệ thống thế giới với thắng lợi của

0
Chủ nghĩa xã hội đã trở thành hệ thống thế giới với thắng lợi của
các cuộc cách mạng dân chủ nhân dân ở Đông Âu sau Chiến tranh thế giới thứ haicách mạng Việt Nam với sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (1945).cách mạng Trung Quốc với sự ra đời của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (1949)cách mạng Cuba với sự thành lập nước Cộng hòa Cuba (1959)

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Hướng dẫn giải câu này:

Phương pháp: suy luận.

Cách giải:

- Chủ nghĩa xã hội trở thành hệ thống thế giới với sự thắng lợi của cách mạng dân chủ nhân dân Đông Âu sau chiến tranh thế giới thứ hai.

- Chủ nghĩa xã hội nối liền từ Âu sang Á là sự kiện cách mạng Trung Quốc thành công và sự ra đời của nuớc Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (1949)

các cuộc cách mạng dân chủ nhân dân ở Đông Âu sau Chiến tranh thế giới thứ hai

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP