Sắp xếp các sự kiện sau theo trình...

Sắp xếp các sự kiện sau theo trình tự thòi gian:1.Phan Bội Châu bị tr...

0
Sắp xếp các sự kiện sau theo trình tự thòi gian:
1.Phan Bội Châu bị trục xuất khỏi Nhật Bản.
2.Phan Bội Châu thành lập Việt Nam Quang Phục hội.
3.Phan Châu Trinh mở cuộc vận động duy tân ở Trung Kì.
4.Phan Châu Trinh bị chính quyền thực dân đưa sang Pháp.
3,1,4,23,1,2,42,1,3,43,2,1,4

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Hướng dẫn giải câu này:

Phương pháp: phân tích, sắp xếp

Cách giải:

1. Phan Bội Châu bị trục xuất khỏi Nhật Bản. (8-1908).

2. Phan Bội Châu thành lập Việt Nam Quang Phục hội.(6-1912)

3. Phan Châu Trinh mở cuộc vận động duy tân ở Trung Kì. (1906)

4. Phan Châu Trinh bị chính quyền thực dân đưa sang Pháp. (1911)

3,1,4,2

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP