Dưới đây có những phát biểu nào đúng...

Dưới đây có những phát biểu nào đúng về cuộc vận động giải phóng dân ...

0
Dưới đây có những phát biểu nào đúng về cuộc vận động giải phóng dân tộc đầu thế kỉ XX?
1.Gắn cứu nước với duy tân đất nước và thay đổi chế độ xã hội.
2.Lãnh đạo là các văn thân, sĩ phu yêu nước.
3.Là một phong trào duy tân đất nước rầm rộ, sôi nổi từ bắc chí nam.
4.Xuất hiện hiện tượng một khuynh hướng cứu nước phân hóa thành những xu hướng khác nhau.
1,2,31,2,41,3,42,3,4.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Hướng dẫn giải câu này:

Phương pháp: phân tích.

Cách giải:

- Gắn cứu nước với duy tân đất nước tiêu biểu có phong trào của Phan Châu Trinh.

- Thời kì đầu thế kỉ XX, lãnh đạo phong trào là các sĩ phu yêu nước.

- Không có phong trào duy tân sôi nổi khắp cả nước, vẫn nổ ra lẻ tẻ.

- Một khuynh hướng cứu nước phân hóa thành những xu hướng khác nhau: đều là khuynh hướng dân chủ tư sản phân hóa thành xu hướng bạo động (Phan Bội Châu) và xu hướng cải cách (Phan Châu Trinh).

1,2,4

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP