Chính sách tiến bộ nhất về chính trị...

Chính sách tiến bộ nhất về chính trị mà chính quyền Xô viết Nghệ - Tĩ...

0
Chính sách tiến bộ nhất về chính trị mà chính quyền Xô viết Nghệ - Tĩnh thực hiện là
thả những tù chính trị bị bắt trong phong trào 1930 – 1931quần chúng nhân dân được tự do tôn giáo, tự do ngôn luậnquần chúng nhân dân được tự do tham gia các đoàn thể cách mạng, tự do hội họpquần chúng nhân dân được tự do ngôn luận, tự do học tập

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Hướng dẫn giải câu này:

Phương pháp: Sgk 12 trang 93

Cách giải:

- Trong những năm 1930 -1931, các xô viết được hình thành ở nhiều huyện ở Nghệ An và Hà Tĩnh, nên gọi là xô viết Nghệ - Tĩnh

- Các xô viết thực sự là chính quyền kiểu mới.

+ về chính trị: quần chúng tự do tham gia hoạt động các đoàn thể cách mạng, tự do hội họp, các đội tự vệ đỏ và toà án nhân dân được thành lập.

+ về kinh tế: tịch thu ruộng đất của địa chủ chia cho dân nghèo, bãi bỏ những thứ thuế vô lí.

+ về văn hóa - xã hội: mở lớp dạy chữ quốc ngữ, xoá bỏ mọi nạn xã hội như cờ bạc, rượu, chè...

Sai lầm và chú ý: những chính sách mà chính quyền Xô viết Nghệ - Tĩnh thực hiện là minh chứng quan trọng cho tính của dân, do dân, vì dân của chính quyền này.
quần chúng nhân dân được tự do tham gia các đoàn thể cách mạng, tự do hội họp

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP