Điểm mới căn bản giữa hội nghị 5...

Điểm mới căn bản giữa hội nghị 5/1941 so với Hội nghị tháng 11/1939 c...

3
Điểm mới căn bản giữa hội nghị 5/1941 so với Hội nghị tháng 11/1939 của BCH Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dưong là
đề cao nhiệm vụ giải phóng dân tộc, chống đế quốc và phong kiếntạm gác khẩu hiệu cách mạng ruộng đất, thực hiện giảm tô, giảm tứcthành lập mặt trận thống nhất dân tộc rộng rãi chống đế quốcgiải quyết vấn đề dân tộc trong khuôn khổ từng nước ở Đông Dương

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Hướng dẫn giải câu này:

Phương pháp: So sánh

Cách giải:

Hội nghị tháng 11/1939 và Hội nghị tháng 5/1941 đều:

- Đề cao nhiệm vụ giải phóng dân tộc, chống đế quốc và phong kiến. Hội nghị tháng 11/1939 là mở đầu quá trình chuyển hướng chỉ đạo cách mạng; hội nghị tháng 5/1941 là đánh dấu sự hoàn chỉnh quá trình chuyể hướng đó.

- Tạm gác khẩu hiệu cách mạng ruộng đất, thực hiện giảm tô, giảm tức.

- Thành lập mặt trận dân tộc rộng rãi chống đế quốc:

+ Hội nghị tháng 11/1939: Mặt trận Thống nhất dân tộc phản đế Đông Dương.

+ Hội nghị tháng 5/1941: Mặt trận Việt Minh.

Tuy nhiên, Hội nghị tháng 5/1941 có điểm mới căn bản đó là giải quyết vấn đề dân tộc trong khuôn khổ từng nước Đông Dương

Sai lầm và chú ý: ghi nhớ những nội dung chính trong hai Hội nghị tháng 11-1939 và tháng 5-1941.

giải quyết vấn đề dân tộc trong khuôn khổ từng nước ở Đông Dương

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP