Ý nào dưới đây phản ánh không đúng...

Ý nào dưới đây phản ánh không đúng về phong trào Cần Vương những năm ...

0
Ý nào dưới đây phản ánh không đúng về phong trào Cần Vương những năm 1885 – 1888?
Phong trào diễn ra trên phạm vi rộng lớn với hàng trăm cuộc khởi nghĩa lớn nhỏ.Bộ chỉ huy phong trào đóng tại vùng rừng núi phía tây của hai tỉnh Quảng Bình và Hà Tĩnh.Phong trào đặt dưới sự chỉ huy của vua Hàm Nghi và Tôn Thất Thuyết.hình thành những trung lâm lớn hoạt động chủ yếu ở vùng trung du, miền núi.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Hướng dẫn giải câu này:

Phương pháp: Sgk trang 126, suy luận

Cách giải:

Phong trào cần Vương giai đoạn 1885 - 1888:

- Được đặt dưới sự chỉ huy của vua Hàm Nghi và Tôn Thất Thuyết.

- Nổ ra hàng trăm cuộc khởi nghĩa lớn nhỏ nổ ra trên phạm vi rộng lớn, nhất là Bắc Kì và Trung Kì.

- Bộ chỉ huy của phong trào đóng ở vùng rừng núi phía Tây hai tỉnh Quảng Bình và Hà Tĩnh.

Đến giai đoạn 1888 - 1896, phong trào mới tiếp tục phát triển và quy tụ thành những trung tâm lớn và ngày càng lan rộng.

Sai lầm và chú ý: ghi nhớ rõ đặc điểm của phong trào cần Vương qua hai giai đoạn với những đặc điểm: thời gian, bộ phận lãnh đạo, phong trào tiêu biểu, địa bàn hoạt động.
hình thành những trung lâm lớn hoạt động chủ yếu ở vùng trung du, miền núi.

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP