Cơ sở cho sự ra đời của đội...

Cơ sở cho sự ra đời của đội ngũ công nhân Việt Nam là

0
Cơ sở cho sự ra đời của đội ngũ công nhân Việt Nam là
nền công nghiệp thuộc địa mới hình thành dưới tác động của chính sách khai thác thuộc địachính sách cướp đất, lập đồn điền của thực dân Pháptình trạng khốn khổ, bần cùng của nông dân Việt Namsự xuất hiện của tầng lớp tư sản Việt Nam

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Hướng dẫn giải câu này:

Phương pháp: phân tích.

Cách giải: Chính sách cuớp đất, lập đồn điền của Pháp Nhân dân không có ruộng đất để cày cấy

Tình trạng đói khổ của nông dân bỏ ra nhà máy ở các thành phố làm thuê và trở thành công nhân

chính sách cướp đất, lập đồn điền của thực dân Pháp

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP