Bài học của cách mạng Tháng Tám năm...

Bài học của cách mạng Tháng Tám năm 1945 được Đảng ta vận dụng vào đấ...

0
Bài học của cách mạng Tháng Tám năm 1945 được Đảng ta vận dụng vào đấu tranh bảo vệ Biển đảo hiện nay là
kết hợp đấu tranh chính trị và đấu tranh ngoại giao với kẻ thù.tập hợp nhân dân trong mặt trận dân tộc thống nhất để tăng sức mạnh đoàn kết.kêu gọi sự giúp đỡ và ủng hộ của bạn bè quốc tế.sử dụng phương pháp bạo lực cách mạng để đấu tranh.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
tập hợp nhân dân trong mặt trận dân tộc thống nhất để tăng sức mạnh đoàn kết.

Gửi 1 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP