Hội nghị hợp nhất ba tổ chức cộng...

Hội nghị hợp nhất ba tổ chức cộng sản ở Việt Nam có ý nghĩa lịch sử n...

0
Hội nghị hợp nhất ba tổ chức cộng sản ở Việt Nam có ý nghĩa lịch sử như thế nào?
Tạo ra bước ngoặt lịch sử vĩ đại của dân tộc.Có tầm vóc như một đại hội thành lập Đảng.hấm dứt sự khủng hoảng về tổ chức của cách mạng Việt Nam .Là sự chuẩn bị tất yếu đầu tiên cho mọi thắng lợi sau này.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Có tầm vóc như một đại hội thành lập Đảng.

Gửi 1 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP