Ý nào không phải là vai trò của...

Ý nào không phải là vai trò của Mặt trận Việt Minh trong cách mạng Th...

-2
Ý nào không phải là vai trò của Mặt trận Việt Minh trong cách mạng Tháng Tám năm 1945?
Tập hợp và xây dựng lực lượng chính trị.Góp phần xây dựng lực lượng vũ trang.Tuyên truyền vũ trang, gây dựng lực lượng chính trị.Tham gia xây dựng căn cứ địa cách mạng.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Tuyên truyền vũ trang, gây dựng lực lượng chính trị.

Gửi 1 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP