Both universities speak highly of the programme of...

Both universities speak highly of the programme of student exchange a...

0
Both universities speak highly of the programme of student exchange and hope to cooperate more in the future.
express disapproval ofvoice opinions onfind favor withresolve a conflict over

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
express disapproval of

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP