Peter is the black sheep of the family...

Peter is the black sheep of the family, so he is never welcomed there.

0
Peter is the black sheep of the family, so he is never welcomed there.
a beloved membera bad and embarrassing memberthe only childthe eldest child

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
the eldest child

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP