What can be inferred about the defense mechanisms...

What can be inferred about the defense mechanisms of the sea cucumber?

0
What can be inferred about the defense mechanisms of the sea cucumber?
They are very sensitive to surrounding stimuliThey are almost useless.They are similar to those of most sea creatures.They require group cooperation.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
They are very sensitive to surrounding stimuli

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP