The words “this faculty” refers to the sea...

The words “this faculty” refers to the sea cucumber’s ability to

0
The words “this faculty” refers to the sea cucumber’s ability to
live at a low metabolic ratesqueeze into crevicesdevour all available food in a short timesuck up mud or sand

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
live at a low metabolic rate

Gửi 1 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP