Các nước tư bản Anh Pháp Mĩ đã...

Các nước tư bản Anh, Pháp, Mĩ đã thực hiện biên pháp gi để thoát khỏi...

0
Các nước tư bản Anh, Pháp, Mĩ đã thực hiện biên pháp gi để thoát khỏi khủng hoảng kinh tế thế giới (1929 – 1933)?
Đàn áp phong trào cách mạng của giai cấp công nhân và nhân dân lao động. Thiết lập chế độ độc tài phát xít. ải cách kinh tế - xã hội, đổi mới quá trình quản lí tổ chức sản xuất. Đẩy mạnh các cuộc chiến tranh xâm lược thuộc địa.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Hướng dẫn giải câu này:

Phương pháp: Sgk 11 trang 62 Cách giải:

Các nước Anh, Pháp, Mĩ tiến hành cải cách kinh tế - xã hội để khắc phục hâu quả của cuộc khủng hoảng và đổi mới quá trình quản lí, tổ chức sản xuất.
ải cách kinh tế - xã hội, đổi mới quá trình quản lí tổ chức sản xuất.

Gửi 1 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP