Điểm khác cơ bản của cuộc cách mạng...

Điểm khác cơ bản của cuộc cách mạng khoa học - kỹ thuật hiện đại so v...

0
Điểm khác cơ bản của cuộc cách mạng khoa học - kỹ thuật hiện đại so với cuộc cách mạng công nghiệp thế kỉ XVIII là:
mọi phát minh kĩ thuật đều bắt nguồn từ nghiên cứu khoa học. mọi phát minh kĩ thuật đều phải bắt nguồn từ thực tiễn. mọi phát minh kĩ thuật đều xuất phát từ nhu cầu chiến tranh. mọi phát minh khoa học kĩ thuật đều dựa trên các ngành khoa học cơ bản.

2 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
mọi phát minh kĩ thuật đều bắt nguồn từ nghiên cứu khoa học.

Gửi 1 năm trước

Thêm bình luận
0
Đáp án đúng của câu này là:
mọi phát minh kĩ thuật đều bắt nguồn từ nghiên cứu khoa học.

Gửi 1 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP