Cách thạng tháng Tám năm 1945 ở Việt...

Cách thạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam diễn ra thắng lợi nhanh chón...

0
Cách thạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam diễn ra thắng lợi nhanh chóng trên cơ sở kết hợp điều kiện khách quan và chủ quan, trong đó điều kiện chủ quan giữ vai trò
quan trọng. đặc biệt. cần thiết. quyết định.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Hướng dẫn giải câu này:

Phương pháp: phân tích, đánh giá Cách giải:

- Thời cơ cách mạng: Đảng ta đã nhận định cách mạng tháng Tám thành công ngoài việc chuẩn bị chu đáo còn cần có thời cơ. Thời cơ là sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa những điều kiện khách quan và chủ quan trọng đó điều kiện chủ quan đóng vai trò quan trọng nhất.

quan trọng.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP