Thực tiễn 30 năm chiến tranh cách mạng...

Thực tiễn 30 năm chiến tranh cách mạng Việt Nam (1945 – 1975) cho thấ...

0
Thực tiễn 30 năm chiến tranh cách mạng Việt Nam (1945 – 1975) cho thấy: ranh giới giữa tiền tuyến và hậu phương của chiến tranh nhân dân
luôn tồn tại độc lập với nhau. có mối quan hệ hữu cơ và biện chứng chỉ là tương đối. phân biệt rạch ròi.

2 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
1
Thực tiễn 30 năm chiến tranh cách mạng Việt Nam 1945-1975 cho thấy Hậu Phương chiến tranh nhân dân 

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận
0
Đáp án đúng của câu này là:
có mối quan hệ hữu cơ và biện chứng

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP