Một trong những nét độc đáo về nghệ...

Một trong những nét độc đáo về nghệ thuật chỉ đạo quân sự của Đảng ta...

1
Một trong những nét độc đáo về nghệ thuật chỉ đạo quân sự của Đảng ta trong cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước (1954-1975) là
kết hợp khởi nghĩa với chiến tranh cách mạng. kết hợp đấu tranh chính trị với vũ trang. kết hợp đấu tranh chính trị, quân sự và ngoại giao. kết hợp đấu tranh quân sự với ngoại giao.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
kết hợp đấu tranh chính trị, quân sự và ngoại giao.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP