Việc tiến hành thành công Minh Trị Duy...

Việc tiến hành thành công Minh Trị Duy tân của Nhật Bản (1868) đã đặt...

0
Việc tiến hành thành công Minh Trị Duy tân của Nhật Bản (1868) đã đặt ra bài học kinh nghiệm gì đối với các nước hiện nay?
Cần hội nhập chủ động với thế giới, tăng cường hợp tác và tiếp thu khoa học kĩ thuật tiên tiến của thế giới. Cần phát triển đất nước theo con đường tư bản chủ nghĩa. Cần đẩy mạnh các cuộc chiến tranh để mở rộng lãnh thổ Cần liên tục cải cách đất nước để thúc đẩy phát triển kinh tế.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Cần hội nhập chủ động với thế giới, tăng cường hợp tác và tiếp thu khoa học kĩ thuật tiên tiến của thế giới.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP