Khi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp...

Khi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp kết thúc (1954), miền Bắc đã...

0
Khi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp kết thúc (1954), miền Bắc đã cơ bản hoàn thành nhiệm vụ
cải cách ruộng đất. cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân. cách mạng xã hội chủ nghĩa. tập thể hóa nông nghiệp.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Hướng dẫn giải câu này:

Phương pháp: Sgk 12 trang 155, suy luận Cách giải:

Với Hiệp định Giơnevơ (1954), miền Bắc được hoàn toàn giải phóng cũng tức là đã hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, bước vào thời kì xây dựng chủ nghĩa xã hội. Đây là tiền đề quan trọng để thực hiện cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở Miền Nam, giải phóng miền Nam và thống nhất đất nước.

cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP