Chiến lược “Cam kết và mở rộng” của...

Chiến lược “Cam kết và mở rộng” của Tổng thống Mĩ B. Clin tơn trong t...

0
Chiến lược “Cam kết và mở rộng” của Tổng thống Mĩ B. Clin tơn trong thập kỉ 90 không đề ra việc
đảm bảo an ninh với một lực lượng quân sự mạnh, sẵn sàng chiến đấu. sử dụng khẩu hiệu “Thúc đẩy dân chủ” ở nước ngoài để can thiệp vào nội bộ của nước khác. tăng cường phát triển khoa học, kĩ thuật quân sự đảm bảo tính hiện đại về vũ trang. tăng cường khôi phục, phát triển tính năng động và sức mạnh của nền kinh tế Mĩ.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Hướng dẫn giải câu này:

Phương pháp: Sgk 12 trang 45, loại trừ Cách giải:

Chiến lược “Cam kết và mở rộng” đề ra bao gồm ba mục tiêu sau:

Bảo đảm an ninh của Mỹ với lực lượng quân sự mạnh, sẵn sàng chiến đấu.

Tăng cường khôi phục và phát triển tính năng động và sức mạnh của nền kinh tế Mỹ.

Sử dụng khẩu hiệu “Thúc đẩy dân chủ” để can thiệp vào công việc nội bộ của nước khác.

tăng cường phát triển khoa học, kĩ thuật quân sự đảm bảo tính hiện đại về vũ trang.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP