can't believe that he passed the exam I...

Viết Lại Câu can't believe that he passed the exam. I find __________...

0
Viết Lại Câu

can't believe that he passed the exam.
I find ___________________________________________________________________________

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

I find it hard to believe that he passed the exam.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP