Cân 10 6g muối Na2CO3 cho vào cốc...

Chương 6: Dung Dịch Cân 10,6g muối Na2CO3 cho vào cốc chia độ. Rót và...

0
Chương 6: Dung Dịch

Cân 10,6g muối Na2CO3 cho vào cốc chia độ. Rót vào cốc khoảng vài chục ml nước cất, khuấy cho muối tan hết. Sau đó rót thêm nước vào cốc cho đủ 200ml. Ta được dung dịch Na2CO3 có khối lượng riêng là 1,05g/ml. Hãy tính nồng độ phần trăm và nồng độ mol của dung dịch vừa pha chế.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Giải sách bài tập Hóa 8 | Giải bài tập Sách bài tập Hóa 8

Nồng độ phần trăm của dung dịch pha chế:

Giải sách bài tập Hóa 8 | Giải bài tập Sách bài tập Hóa 8

Nồng độ mol của dung dịch:

Giải sách bài tập Hóa 8 | Giải bài tập Sách bài tập Hóa 8

Gửi 4 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP