Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam...

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 30, cho biết nhận xét nào sau ...

0
Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 30, cho biết nhận xét nào sau đây là chính xác về các vùng kinh tế trọng điểm (KTTĐ) nước ta?
Từ 2005 – 2007, tỉ trọng GDP của 3 vùng KTTĐ so với cả nước đều tăng. Công nghiệp - xây dựng là ngành có tỉ trọng cao nhất trong cơ cấu GDP của 3 vùng KTTĐ. Vùng KTTĐ miền Trung có 4 khu kinh tế ven biển. Vùng KTTĐ phía Nam có nhiều trung tâm công nghiệp nhất.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Hướng dẫn giải câu này:
Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 30, nhận xét chính xác về các vùng kinh tế trọng điểm (KTTĐ) nước ta là Vùng KTTĐ miền Trung có 4 khu kinh tế ven biển: Chân Mây - Lăng Cô, Chu Lai, Dung Quất, Nhơn Hội
> Chọn đáp án C
Vùng KTTĐ miền Trung có 4 khu kinh tế ven biển.

Gửi 1 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP