Chất nào sau đây không phải là chất...

Chất nào sau đây không phải là chất điện li trong nước?

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
C6H12O6 (glucozơ)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP