Chất nào sau đây vừa phản ứng với...

Chất nào sau đây vừa phản ứng với dung dịch HCl, vừa phản ứng với dun...

1
Chất nào sau đây vừa phản ứng với dung dịch HCl, vừa phản ứng với dung dịch NaOH?
AlCl3. BaCO3. Al2O3. CaCO3.

2 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Al2O3.

Gửi 1 năm trước

Thêm bình luận
0
Al2O3
Al2O3.

Gửi 1 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP