Chất thải của công ty X và công...

Chất thải của công ty X và công ty Y cùng gây ô nhiễm môi trường và l...

0
Chất thải của công ty X và công ty Y cùng gây ô nhiễm môi trường và làm ảnh hưởng đến đời sống của người dân ở gần đó, điều này được cơ quan có thẩm quyền xác nhận. Nhưng ông M là chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện do đã được công ty X mua chuộc nên ông bảo vệ cho công ty X và cho rằng chỉ có công ty Y mới xả chất thải ra môi trường. Bất bình trước việc làm của ông chủ tịch huyện, ông H và K là đại diện cho người dân đã viết đơn khiếu kiện gửi đến tòa án. Những chủ thể nào dưới đây đã vi phạm quyền bình đẳng trong kinh doanh?
Ông M và công ty X. Công ty X và Y. Ông H và ông K. Ông M.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Ông M và công ty X.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP