Chất X là este no 2 chức Y...

Chất X là este no, 2 chức; Y là este tạo bởi glixerol và một axit cac...

0
Chất X là este no, 2 chức; Y là este tạo bởi glixerol và một axit cacboxylic đơn chức, không no chứa một liên kết C=C (X, Y đều mạch hở và không chứa nhóm chức khác). Đốt cháy hoàn toàn 17,02 gam hỗn hợp E chứa X, Y thu được 0,81 mol CO2. Mặt khác đun nóng 0,12 mol E với 300 ml dung dịch NaOH 0,95M (vừa đủ); cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được hỗn hợp chứa 3 muối có khối lượng m gam và hỗn hợp 2 ancol có cùng số nguyên tử cacbon. Giá trị m gần nhất với
26,90 gam27,50 gam19,63 gam28,14 gam

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
-1
Đáp án đúng của câu này là:
27,50 gam

Gửi 1 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP