Đun nóng 0 2 mol hỗn hợp X...

Đun nóng 0,2 mol hỗn hợp X gồm 2 peptit mạch hở X1, X2 (X1 ít hơn X2 ...

0
Đun nóng 0,2 mol hỗn hợp X gồm 2 peptit mạch hở X1, X2 (X1 ít hơn X2 một liên kết peptit, đều được cấu tạo từ Y, Z là hai amino axit có dạng NH2-CnH2n-COOH; MY < MZ) với dung dịch NaOH vừa đủ, thu được dung dịch chứa 0,84 mol muối Y và 0,28 mol muối Z. Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn 26,4 gam X cần vừa đủ 28,224 lít khí O2 (đktc). Phần trăm khối lượng X1 trong X gần nhất với giá trị nào sau đây?
37,539,042,035,0

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
39,0

Gửi 1 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP