Cho sơ đồ chuyển hóa sau: 1 X...

Cho sơ đồ chuyển hóa sau:(1) X + CH3OH$\xrightarrow{HCl,\text{ }{{\te...

0
Cho sơ đồ chuyển hóa sau:
(1) X + CH3OH$\xrightarrow{HCl,\text{ }{{\text{t}}^{\text{o}}}}$ Y
(2) Y + C2H5OH → Z (xt: HCl)
(3) Z + NaOH dư → T
Biết X là axit glutamic, Y, Z, T là các chất hữu cơ chứa nitơ. Công thức phân tử của Y và T lần lượt là
C6H12O4N và C5H7O4Na2NC6H12O4NCl và C5H7O4Na2N.C7H14O4NCl và C5H7O4Na2NC7H15O4NCl và C5H8O4Na2NCl

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
C6H12O4NCl và C5H7O4Na2N.

Gửi 1 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP