Chia 200ml dung dịch X chứa AlCl3 x...

Chia 200ml dung dịch X chứa AlCl3 (x mol) và Al2(SO4)3 (y mol) thành ...

0
Chia 200ml dung dịch X chứa AlCl3 (x mol) và Al2(SO4)3 (y mol) thành hai phần bằng nhau:
 • Phần 1 tác dụng với dung dịch chứa 36,0 gam NaOH, thu được 17,16 gam kết tủa.
 • Phần 2 tác dụng với dung dịch BaCl2 (dùng dư), thu được 55,92 gam kết tủa. Các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Tỉ lệ x : y lần lượt là
 • 3:2.1:2.2:3.1 : 1.

  1 Câu trả lời

  Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
  0
  Hướng dẫn giải câu này:

  Xét phần 2: nBaSO4 = 0,24 mol y = 0,24 ÷ 3 = 0,08 mol.

  Xét phần 1: nOH = 0,9 mol > 3nAl(OH)3 = 3 × 0,22

  nOH = 4nAl3+ - n nAl3+ = (0,22 + 0,9)/4 = 0,28 mol.

  x = 0,28 - 0,08 × 2 = 0,12 x : y = 3 : 2 chọn A.
  3:2.

  Gửi 2 năm trước

  Thêm bình luận

  Câu trả lời của bạn

  ĐĂNG NHẬP