Cho 21 6 gam axit đơn chức mạch...

Cho 21,6 gam axit đơn chức, mạch hở tác dụng với 400 ml dung dịch KOH...

0
Cho 21,6 gam axit đơn chức, mạch hở tác dụng với 400 ml dung dịch KOH 1M, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 37,52 gam hỗn hợp rắn khan. Tên gọi của axit là
axit acrylic. axit propionic. axit axetic. axit fomic.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Hướng dẫn giải câu này:

Axit + KOH → Rắn + H2O || Bảo toàn khối lượng:

mH2O = 21,6 + 0,4 × 56 - 37,52 = 6,48g naxit = nH2O = 0,36 mol.

Maxit = 21,6 ÷ 0,36 = 60 axit là CH3COOH chọn C.

axit axetic.

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP