Phương trình hóa học nào sau đây là...

Phương trình hóa học nào sau đây là sai?

0
Phương trình hóa học nào sau đây là sai?
2FeCl3 + 2NaI → 2FeCl2 + 2NaCl + I2. Na2SO4 + 2HCl → 2NaCl + H2SO4.Fe(OH)3 + 3HCl → FeCl3 + 3H2O. Fe + 3AgNO3 → Fe(NO3)3 + 3Ag

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
1
Đáp án đúng của câu này là:
Na2SO4 + 2HCl → 2NaCl + H2SO4.

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP