Chiến thắng cầu Giấy lần thứ nhất 12...

Chiến thắng cầu Giấy lần thứ nhất (12/1873) và lần thứ 2 (5/1883) đều...

2
Chiến thắng cầu Giấy lần thứ nhất (12/1873) và lần thứ 2 (5/1883) đều là chiến công của
Quân Cờ đen của Lưu Vĩnh Phúc. Quân Cờ đen của Lưu Vĩnh Phúc với quân của Hoàng Tá Viêm quân triều đình dân binh Hà Nội

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Hướng dẫn giải câu này:

Phương pháp: Sgk 11 trang 118

Cách giải: Thừa lúc Gác-ni-ê đem quân xuống đánh Nam Định, việc canh phòng Hà Nội sơ hở, quân ta do Hoàng Tá Viêm chỉ huy có sự phối hợp chỉ huy của quân Cờ Đen của Lưu

Vĩnh Phúc từ Sơn Tây kéo về Hà Nội, hình thành trận tuyến bao vây quân địch … Ngày 2112-1873, Lưu Vĩnh Phúc kéo quân vào sát thành Hà Nội khiêu chiến. Gác-ni-ê đem quân đuổi theo. Rơi vào ổ phục kích của quân ta tại khu vực Cầu Giấy, toán quân Pháp trong đó có Gác-ni-ê đã bị tiêu diệt.

Quân Cờ đen của Lưu Vĩnh Phúc với quân của Hoàng Tá Viêm

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP