Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng...

Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ký với Chính phủ Pháp bản Hi...

0
Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ký với Chính phủ Pháp bản Hiệp định Sơ bộ(6 - 3 - 1946) nhằm
buộc Pháp phải thừa nhận Việt Nam là một quốc gia dân chủ.tạo điều kiện để quân Đồng minh vào giải giáp quân đội Nhật.buộc Pháp phải thừa nhận Việt Nam là một quốc gia độc lập.tránh việc cùng lúc phải chống lại nhiều thế lực ngoại xâm.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
tránh việc cùng lúc phải chống lại nhiều thế lực ngoại xâm.

Gửi 4 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP