Cho 0 3 mol hỗn hợp X gồm...

Cho 0,3 mol hỗn hợp X gồm hai este đơn chức tác dụng vừa đủ với 200 m...

0
Cho 0,3 mol hỗn hợp X gồm hai este đơn chức tác dụng vừa đủ với 200 ml dung dịch KOH 2M, thu được chất hữu cơ Y (no, đơn chức, mạch hở có tác dụng với Na) và 41,2 gam hỗn hợp muối. Đốt cháy toàn bộ Y cần vừa đủ 20,16 lít khí O2 (đktc). Khối lượng của 0,3 mol X là
30,8 gam.39,0 gam.29,8 gam.32,6 gam.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Hướng dẫn giải câu này:

nX = 0,3 mol; nKOH vừa đủ = 0,4 mol X có một este của phenol

Y no, đơn chức, mạch hở có phản ứng với NaOH là ancol no đơn chức CnH2n+2O

|| Hỗn hợp X gồm 0,2 mol este loại I (tạo Y) + 0,1 mol este của phenol.

♦ CnH2n+2O + 1,5n O2 –––to–→ CO2 + H2O.

→ 1,5n.0,2 = 0,9 → n = 3

♦ thủy phân: X + 0,4 mol KOH → 41,2 gam muối + 0,2 mol C3H8O + 0,1 mol H2O.

Theo BTKL có mX = 41,2+ 0,2 × 60 + 0,1 × 18 – 0,4 × 56 = 32,6 gam. Chọn D.

32,6 gam.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP