Cho 14 2 gam P2O5 vào V ml...

Cho 14,2 gam P2O5 vào V ml dung dịch hỗn hợp gồm NaOH 1M, phản ứng xo...

0
Cho 14,2 gam P2O5 vào V ml dung dịch hỗn hợp gồm NaOH 1M, phản ứng xong cô cạn dung dịch thu được 27,3 gam chất rắn. Giá trị của V là
350,0.462,5.600,0.452,5.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Hướng dẫn giải câu này:

Ta có nP2O5 = 0,1 mol nP = 0,2 mol.

● Giả sử chỉ tạo muối NaH2PO4.

Bảo toàn P nNaH2PO4 = 0,2 mol mMuối = 24 gam Điều giả sử sai.

● Giả sử chỉ tạo muối Na2PO4.

Bảo toàn P nNa2HPO4 = 0,2 mol mMuối = 28,4 gam. Điều giả sử sai.

+ Nhận thấy 24 < 27,3 < 28,4 2 muối là NaH2PO4 và Na2PO4

Đặt nNaH2PO4 = a và nNa2PO4 = b

PT theo bảo toàn P ta có: a + b = 0,2 (1)

PT theo m muối: 120a + 142b = 273 (2)

Giải hệ (1) và (2) nNaH2PO4 = 0,05 và nNa2PO4 = 0,15

Bảo toàn Na ta có ∑nNaOH pứ = a + 2b = 0,35 mol

VNaOH = 0,35 lít = 350 ml
350,0.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP