Đốt cháy hoàn toàn 9 1 gam hỗn...

Đốt cháy hoàn toàn 9,1 gam hỗn hợp E gồm hai axit cacboxylic X, Y (MX...

0
Đốt cháy hoàn toàn 9,1 gam hỗn hợp E gồm hai axit cacboxylic X, Y (MX < MY), thu được 4,48 lít khí CO2 (đktc) và 2,7 gam H2O. Phần trăm khối lượng oxi trong phân tử Y là
71,11%.69,57%.53,33%.49,45%.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Hướng dẫn giải câu này:

► nCO₂ = 0,2 mol; nH₂O = 0,15 mol nC = 0,2 mol; nH = 0,3 mol

mE = mC + mH + mO mO = 9,1 - 0,2 × 12 - 0,3 = 6,4(g) nO = 0,4 mol

► nCOO = nO ÷ 2 = 0,2 mol = nC C không có trong gốc hidrocacbon (chỉ có trong nhóm chức)

chỉ có 2 chất thỏa mãn là HCOOH và (COOH)₂ lần lượt là X và Y

%O/Y = 16 × 4 ÷ 90 × 100% = 71,11%

71,11%.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP