Este X có công thức phân tử là...

Este X có công thức phân tử là C9H10O2, a mol X tác dụng vừa đủ với 2...

0
Este X có công thức phân tử là C9H10O2, a mol X tác dụng vừa đủ với 2a mol NaOH, thu được dd Y không tham gia phản ứng tráng bạc. Số công thức cấu tạo của X thỏa mãn tính chất trên là
4.6.5.9.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Hướng dẫn giải câu này:

Vì Este có chứa 2 nguyên tử oxi Este đơn chức.

Este đơn chức + NaOH theo tỉ lệ 1:2 Este có dạng RCOOC6H4R'.

Vì các sản phẩm sau phản ứng xà phòng hóa không tráng gương R ≠ H.

Vậy CTCT thỏa mãn X gồm:

CH3COOC6H4CH3 (3 đồng phân vị trí octo, meta, para).

C2H5COOC6H5.
4.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP