Cho 5 976 gam hh X gồm CuO...

Chương 7: Sắt Và Một Số Kim Loại Quan Trọng Cho 5,976 gam hh X gồm Cu...

0
Chương 7: Sắt Và Một Số Kim Loại Quan Trọng

Cho 5,976 gam hh X gồm CuO,FeO,Cu2S,CuS,FeS2 và FeS tác dụng hết với HNO3 (đặc nóng dư) thu được V lít khí NO2(đktc, sản phẩm khử duy nhất) và dd Y. Chia Y thành 3 phần bằng nhau.
+ Cho phần 1 vào 1 lượng dư dd BaCl2,thu được 4,66 g kết tủa.
+ Cho phần 2 vào dd NaOH dư thu được 2,255 g kết tủa.
+ Cho phần 3 vào nước NH3 dư thu được 1,177 g kết tủa.
Giá trị của V là bao nhiêu?

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

quy đổi về cu fe o và s
sau đó tính phần 1 ra được số mol s nhân 3 lên
phần 2 ra đc số mol cu(oh)2-> số mol cu
phần 3 ra dc số mol của fe
dựa vô khối lượng tìm ra đc số mol o2
bảo toàn e là tìm ra đc số mol no2

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP