Không khí sẽ bị ô nhiễm khi tăng...

Chương 9: Hóa Học Và Vấn Đề Phát Triển Kinh Tế, Xã Hội, Môi Trường Kh...

0
Chương 9: Hóa Học Và Vấn Đề Phát Triển Kinh Tế, Xã Hội, Môi Trường

Không khí sẽ bị ô nhiễm khi tăng cao nồng độ của chất sau đây?

A. Khí N2 B. Khí O2 C. Khí CO2 D. hơi nước

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

$cacbonic$ c

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP