Phát biểu nào sau đây không đúng ?...

Chương 6: Kim Loại Kiềm, Kim Loại Kiềm Thổ, Nhôm Phát biểu nào sau đâ...

0
Chương 6: Kim Loại Kiềm, Kim Loại Kiềm Thổ, Nhôm

Phát biểu nào sau đây không đúng ?

A. Saccarozơ không tạo phức với Cu(OH)2.

B. Saccarozơ bị thuỷ phân trong dung dịch axit khi đun nóng.

C. Saccarozơ tan tốt trong nước.

D. Saccarozơ không có phản ứng tráng bạc.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

a nha

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP