Cho 19 84 gam hỗn hợp X gồm...

Chương 7: Sắt Và Một Số Kim Loại Quan Trọng Cho 19,84 gam hỗn hợp X g...

0
Chương 7: Sắt Và Một Số Kim Loại Quan Trọng

Cho 19,84 gam hỗn hợp X gồm Fe3O4 và Fe vào dung dịch HNO3. Sau khi phản ứng kết thúc thu được dung dịch A và 4,704 lít khí NO (là sản phẩm khử duy nhất của N+5, ở đktc). Cô cạn cân thận A thì thu được 71,86 gam muôi khan. Giá trị gan đúng nhất của thành phần phần trăm khối lượng Fe3O4 trong X là

A. 47%. B. 53%. C. 50%. D. 35%

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP