Hoà tan hỗn hợp X gồm Cu và...

Chương 5: Đại Cương Về Kim Loại Hoà tan hỗn hợp X gồm Cu và Fe2O3 tro...

0
Chương 5: Đại Cương Về Kim Loại

Hoà tan hỗn hợp X gồm Cu và Fe2O3 trong 400 ml dung dịch HCl a mol/l thu được dung dịch Y và còn lại 1,0 gam Cu không tan. Nhúng thanh Mg vào Y, sau khi phản ứng hoàn toàn nhấc thanh Mg ra thấy khối lượng tăng thêm 4,0 gam và có 1,12 lít khí H2 (đktc) thoát ra (giả thiết toàn bộ lượng kim loại thoát ra đều bám hết vào thanh Mg). Khối lượng Cu trong X và giá trị của a lần lượt là

A. 4,2 gam và 0,75.

B. 4,2 gam và 1.

C. 3,2 gam và 2.

D. 3,2 gam và 0,75.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP